Gegevens nieuw op te geven lid

Door het invullen van dit formulier verklaart het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement, ter inzage bij het secretariaat.   De jaarcontributie bedraagt € 175,- (voor junioren bedraagt de contributie € 105,-) en wordt na inschrijving bij de vereniging door de penningmeester aan u gefactureerd evenals het inschrijfgeld á € 12,50 (inschrijfgeld voor junioren is € 10,-).  De factuur kan in overleg in termijnen betaald worden.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Neem voor vragen contact op met het secretariaat.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.